Aan wie wordt een schenking op papier toegerekend bij een gemeenschap van goederen?

Aan wie wordt een schenking op papier toegerekend bij een gemeenschap van goederen?

Toerekening schenking op papier: Als een van de echtgenoten die in gemeenschap van goederen is gehuwd, schenkt, is het afhankelijk van de huwelijksdatum of de schenking ten laste komt van de gemeenschap van goederen of ten laste van het vermogen van de schenkende echtgenoot. Art 1:94 lid 5 BW is namelijk niet van toepassingen op een gemeenschap van goederen die is ontstaan voor 1 januari 2012. Is de gemeenschap van goederen voor 1 januari 2012 ontstaan dan komt de schuld die ontstaat bij een schenking op papier ten laste van de huwelijksgemeenschap.