Wat als mijn gehandicapte zus komt te overlijden?

Wat als mijn gehandicapte zus komt te overlijden?

Ik heb een geestelijk en lichamelijk gehandicapte zus. Het is mogelijk dat zij binnenkort komt te overlijden. Mijn ouders leven niet meer en ik heb verder geen broers of zussen. Mijn zus staat onder bewind en heeft een mentor. Kunt u mij aangeven hoe dat met de erfenis zit? Heb ik daar recht op met een verklaring van erfrecht?

Hoe zit het met de erfenis van iemand onder bewind en mentorschap?

Als iemand onder bewind duidelijk kan aangeven wat hij of zij wil mag hij of zij een testament maken. Je blijft namelijk handelingsbekwaam.  Vaak wordt er gekozen voor een combinatie van bewind en mentorschap omdat curatele iets te zwaar is. Het gevolg van curatele is dat je handelingsonbekwaam wordt. Uw zus kan dus een testament gemaakt hebben mits zij de gevolgen hiervan kan overzien. Is dat niet het geval dan geldt het wettelijk erfrecht. Zonder man en kinderen zijn dat dus de ouders en broers en zussen. Aangezien u aangeeft dat u de broer bent en er verder geen familie is, bent u enig erfgenaam.

Heb ik daar recht op met een verklaring van erfrecht?

Ja, met een verklaring van erfrecht kunt u aantonen dat u enig rechthebbende bent van de erfenis van uw zus. De bewindvoerder van uw zus heeft een kopie nodig voor zijn definitieve rekening en verantwoording bij de rechtbank.