Als gevolmachtigde in een levenstestament, waar zeg ik ja tegen?

Als gevolmachtigde in een levenstestament, waar zeg ik ja tegen?

“Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 22 maanden voor een gevolmachtigde! De rechtbank heeft een echtpaar veroordeeld voor het verduisteren van geld uit het vermogen van een hoogbejaarde en dementerende vrouw. Het echtpaar voerde gedurende een periode van bijna vier jaar het beheer over het vermogen van het slachtoffer op grond van een levenstestament. Gedurende deze periode hebben zij veelvuldig en op grote schaal voor eigen gewin gebruik gemaakt van het geld van het slachtoffer. De rechtbank rekent het de verdachten aan dat zij door hun handelen op ernstige wijze misbruik hebben gemaakt van het vertrouwen dat het slachtoffer in hen had gesteld.”

Het maken een levenstestament is populair. Veel mensen hebben het al geregeld. Als jij dat al hebt gedaan dan weet je dat de keuze voor een vertrouwenspersoon van zeer groot belang is. Doet jouw vertrouwenspersoon wat je van hem verwacht? Ook al is jouw vertrouwenspersoon een eigen zoon of dochter dan nog moet je jezelf deze vraag stellen. Dat leert namelijk de volgende uitspraak:

“Een dochter wordt niet aangewezen als bewindvoerder en mentor in tegenstelling tot de wensen die zijn vastgelegd in een levenstestament. Vader had vastgelegd dat hij zo lang mogelijk thuis verzorgd wilde worden. Volgens de hulpverleners was dat ook nog goed mogelijk. Echter de dochter had al maatregelen genomen om vader in een verzorgingstehuis op te nemen. Tot overmaat van ramp had zij de vrijheid genomen om alvast € 33.000 (zonder schenkingstraditie) aan zichzelf te schenken. De rechter besloot in deze zaak dat het beter was om een onafhankelijke professional tot bewindvoerder en mentor te benoemen. “

Waar zegt een vertrouwenspersoon ja tegen? Een vertrouwenspersoon beheert het vermogen, voert de administratie, regelt de medische zaken en voert jouw wensen uit op het gebied van bijvoorbeeld schenkingen of huisdieren. Dit zijn belangrijke taken waar een vertrouwenspersoon zorgvuldig mee om dient te gaan.

Tips van VanDeNotaris.nl om misbruik te voorkomen

Vertrouwen is goed, controleren is beter. Kies voor twee vertrouwenspersonen die elkaar kunnen controleren en laat jouw vertrouwenspersoon regelmatig rekening en verantwoording afleggen. Als jouw vertrouwenspersoon weet dat hij rekening en verantwoording moet afleggen dan bied je geen gelegenheid om misbruik te maken van de volmachten in het levenstestament. Voor het geval u dat zelf niet meer kunt, kan je een toezichthouder benoemen aan wie de rekening en verantwoording afgelegd moet worden. Dit kan jouw notaris ook voor je doen. Neem in je levenstestament ook op dat bij uw overlijden rekening en verantwoording afgelegd moet worden aan jouw erfgenamen.

Met een levenstestament hou je ]de regie over je eigen leven. Regel het nu het nog kan! Klik hier om een direct een levenstestament samen te stellen>>>

Bron: Rechtspraak (RBNNE:2016:1712) (GHAMS:2016:346) Lees hier de brochure van de KNB “Waar zeg ik ja tegen”