Als ik vermogen schenk vanaf wanneer kan ik huurtoeslag aanvragen?

Als ik vermogen schenk vanaf wanneer kan ik huurtoeslag aanvragen?

Mijn moeder gaat over 2 maanden naar een aanleunwoning. Zij heeft een eigen vermogen van € 200.000,- in de vorm van eigen woning en spaargeld. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag zij met haar inkomen maximaal € 35.448,- (2015) aan eigen vermogen hebben. Mijn vraag is: Als mijn moeder eenmalig € 165.000,- schenkt aan haar 4 kinderen dan zijn de kinderen over hun schenking boven de € 5.277 (2015) 10% schenkbelasting verschuldigd. Komt mijn moeder dan direct in aanmerking voor huurtoeslag of gaat men dan ook uit van het vermogen van 2 jaar geleden?

Antwoord: De termijn van 2 jaar geleden wordt gehanteerd voor de berekening van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Voor huurtoeslag wordt er voor het vermogen aangesloten bij de peildatum voor de inkomstenbelasting oftewel 1 januari 2015. Tot uw vermogen hoort onder meer spaargeld, aandelen en een vakantiehuis. Ook vermogen dat u hebt in het buitenland telt mee. Soms telt een deel van het vermogen niet mee >>>. Met andere woorden als uw moeder dit jaar schenkt zal zij pas vanaf 2016 aanspraak kunnen maken op huurtoeslag. Let erop dat de ouderentoeslag per 2016 verdwijnt>>>. Het maximale vermogen zal dan uitkomen rond de € 21.330,- (afhankelijk van de inflatiecorrectie).

Let op! Voor de huurtoeslag lijkt dit aantrekkelijk maar wordt het voordeel niet te niet gedaan door de verschuldigde schenkbelasting?