Banken accepteren nieuw model levenstestament

Banken accepteren nieuw model levenstestament

Vanaf 1 april accepteren alle banken de financiële volmacht uit een levenstestament. Hierover hebben de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) overeenstemming bereikt. De onduidelijkheid die bij banken bestond of iemand wel of niet de volledige zeggenschap heeft over de financiën van een derde behoort hiermee tot het verleden. Levenstestamenten die gemaakt worden volgens het nieuwe model worden door alle banken geaccepteerd.

Praktisch niet uitvoerbaar

Voor banken was de inhoud van het levenstestament soms praktisch niet uitvoerbaar, bijvoorbeeld wanneer er meerdere gevolmachtigden zijn die alleen samen mogen handelen. Een bank kan namelijk niet zien of de gevolmachtigden samen achter de computer zitten om te internetbankieren of met zijn tweeën bij de geldautomaat staan om geld te pinnen. Gevolg daarvan was dat banken soms niet met het levenstestament konden werken.

Model levenstestament gewijzigd

Dat probleem is nu opgelost. In overleg met de KNB, NVB en de grote banken is het model voor levenstestamenten op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Zo wordt expliciet aandacht besteed aan de reden die iemand heeft met het maken van het levenstestament. Daarnaast krijgt de gevolmachtigde nu de ruimst mogelijke bevoegdheden, ook als er meerdere gevolmachtigden zijn. Hierdoor hoeven banken niet meer te controleren of degene die betalingen doet via internetbankieren of een geldautomaat dat wel mag. Om mogelijk misbruik van de ruimere bevoegdheden van de gevolmachtigde tegen te gaan, is een andere beschermingsregeling ingebouwd: de bepalingen over rekening en verantwoording en toezicht zijn sterk uitgebreid.

Gevolgen bestaande levenstestamenten

Oude levenstestamenten zijn door deze wijzigingen nu niet ineens ongeldig geworden. Het kan echter wel zo zijn dat daarin bepalingen staan die stuiten op de eerder genoemde bezwaren van de banken. In die gevallen verdient het aanbeveling het levenstestament te wijzigen. Neem eerst contact op met je bank om na te gaan of de bepalingen van in je levenstestament werkbaar zijn voor de bank. De banken worden sowieso graag vóór het moment van intreden van wilsonbekwaamheid op de hoogte gesteld van het bestaan van een levenstestament. Hiermee voorkom je ook weer onduidelijkheden over je bedoelingen.

Levenstestament of volmacht nodig ? En geen zin in hoge kosten en meerdere keren langskomen? Vraag dan je levenstestament aan via VanDeNotaris.nl. Je regelt online wat er in je levenstestament komt en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het online aanvraagformulier voor een levenstestament: aanvraagformulier levenstestament online. De kosten voor een levenstestament? Je hebt al een levenstestament vanaf € 395,- inclusief btw recherches en inschrijving in het centraal levenstestamenten register (CLTR). Bekijk hier een voorbeeld van een Levenstestament.