Taken van een beheersexecuteur

Als beheersexecuteur ben je verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. Je hebt onder andere de volgende taken: Het beheren van de nalatenschap namens de erfgenamen. Het regelen van de uitvaart. Een beschrijving maken van alle bezittingen en schulden. Uitzoeken wat de positie is van de erfgenamen. Gaan zij aanvaarden of verwerpen? Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting en/of begrafeniskosten. Als executeur ben je verplicht om namens de erfgenamen een aangifte erfbelasting in te dienen. Let op! Je bent dan ook aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting. Het uitkeren van de legaten of zorgen dat zij worden afgegeven. Als je klaar bent met je taak dan moet je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Speciale opdrachten uitvoeren die in het testament zijn opgenomen (zorgen voor onderkomen van huisdieren). Als beheersexecuteur zorg je niet voor de verdeling van de bezittingen. Dat moeten de erfgenamen zelf regelen. Om aan te tonen dat je bevoegd bent heb je een verklaring van executele of erfrecht nodig>>>. Vraag deze online aan.