Wat behoort tot de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen?

Wat behoort tot de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen?

In beginsel vallen alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn verkregen met uitzondering van alle erfrechtelijke verkrijgingen en giften in de beperkte gemeenschap (zie overige uitzonderingen in (1:94 lid 2 BW)) . Ook alle voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap aan de partners gezamenlijke toebehorende bezittingen en schulden vallen in de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen(1:94 lid 2 en lid 7 BW).