Belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 in 2017

Belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 in 2017

Tijdens Prinsjesdag is een wetsvoorstel aangekondigd waarmee de belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 terugkeert in 2017. Dit om de eigenwoningschuld van particulieren te verlagen. Het wetsvoorstel voorziet erin dat iedereen tussen 18 en 40 jaar vanaf 1 januari 2017 eenmalig per schenker – een familielid of een derde – een schenking van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting mag ontvangen.

Krijg je vanaf 1 januari 2017 een schenking? Dan mag je, als je voldoet aan de voorwaarden, gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling. In dat geval hoef je over een schenking tot maximaal € 100.000 geen schenkbelasting te betalen. Er worden voorwaarden gesteld aan de besteding van de schenking en de begiftigde. Daarnaast gelden er ook voorwaarden voor het geval je in het verleden al eens gebruik hebt gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Besteding schenking

Je mag alleen gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling als je het bedrag van de schenking gebruikt voor:

  • aankoop, verbetering of onderhoud van je eigen woning;
  • aflossing van je eigenwoningschuld;
  • aflossing van een restschuld van je verkochte eigen woning;
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

De nieuwe vrijstelling geldt ook voor schenkingen die worden gedaan om restschulden af te lossen die vóór 29 oktober 2012 zijn ontstaan. Let op! Ben je gezamenlijk eigenaar van een woning? Van de vrijstelling kan alleen gebruik worden gemaakt, als de schenking wordt aangewend voor de aankoop, financiering, verbouwing van de eigen woning van de begiftigde. Wil je ook een deel van je partner financieren, dan geldt de vrijstelling niet voor dat gedeelte! De schenker moet dan ook rechtstreeks aan je partner schenken. Je partner moet dan ook voldoen aan de voorwaarden.

Schenker

Onder de huidige regelgeving is het van belang dat je een schenking krijgt van je ouders. Voor de regeling die vanaf 2017 geldt, is het niet van belang van wie je de schenking krijgt. Wat blijft is dat het een eenmalige vrijstelling is. Heb je de vrijstelling in het verleden al eens benut? Bijvoorbeeld in 2013 en 2014 vanwege de crisismaatregelen. Dan ontstaat er voor nu geen extra ruimte.

Begiftigde

De begiftigde (of zijn partner) moet wel tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Uitsmeren over 3 jaar

Ondanks felle protest van de staatssecretaris is het vanaf 2017 ook mogelijk om de € 100.000 uit te smeren over 3 jaar. Met een vierde nota van wijziging is nu geregeld dat deze vrijstelling over drie achtereenvolgende kalenderjaren kan worden verspreid. De begiftigde moet in zijn aangifte schenkbelasting in het eerste kalenderjaar van de gespreide schenking een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling doen (met automatische spreiding als de vrijstelling niet volledig wordt benut). Vervolgens kan het niet-gebruikte deel van de verhoogde vrijstelling in de direct op dat kalenderjaar volgende periode van twee kalenderjaren worden benut, mits daarop voor de betreffende schenkingen in de aangifte een beroep wordt gedaan en er voldaan wordt aan de leeftijdsvoorwaarden en de benutting van de schenking t.b.v. de eigen woning.

Eerdere vrijstellingen benut?

Ouders hoeven niet te wachten tot 2017. Heb je als kind in 2015 of 2016 voor het eerst gebruik gemaakt van de eigen woning schenkingsvrijstelling (vrijstelling voor 2015 € 52.752) dan mag je nog in 2017 en 2018 profiteren van een vrijstelling van € 46.612. Hierbij geldt wel dat je de schenking moet gebruiken voor de eigen woning en alsnog niet de 40-jarige leeftijd hebben bereikt. Vindt de latere schenking in 2018 plaats dan zal er nog inflatiecorrectie plaatsvinden. Ook wanneer in de jaren 2015 of 2016 niet de volledige vrijstelling van € 52.752 (2015) is benut, zal de vrijstelling voor 2017 en 2018 toch maximaal € 46.612 bedragen.

Tarieven en vrijstellingen 2016

Benieuwd naar de schenk- en erfbelasting tarieven en vrijstellingen in 2016. Bekijk ze hier>>>>

Schenken? En heb je geen zin om alvast in hoge kosten en bijbetalen voor aanvaardingsvolmachten? Vraag dan je schenkingsakte aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je schenk- en inkomstenbelasting vragen. Hier vind je meer informatie: schenken>>>.