Hoe zit het met de belastingplicht voor een coöperatie?

Een coöperatie is vennootschapsbelastingplichtig. Winst die direct wordt uitgekeerd aan de leden (natuurlijke personen) is verlengstukwinst. Onder voorwaarden wordt de verlengstukwinst niet als winst bij de cooperatie belast (art. 9 lid 1 g en art 9 lid 2 vpb). Voor leden rechtspersonen is er altijd sprake van vennootschapsbelasting. Voor natuurlijke personen kan het inkomen uit de onderneming belast worden in box 1 of box 2 . Neem contact op met een fiscalist over de gevolgen voor jouw coöperatie.