Eenduidige beloningsregels mentoren, bewindvoerders en curatoren

Eenduidige beloningsregels mentoren, bewindvoerders en curatoren

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft nieuwe regels vastgesteld voor de beloning van mentoren, bewindvoerders en curatoren. Voorheen stelde kantonrechters de beloning vaststelt op grond van de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Dit blijkt uit de toelichting op de ministeriële regeling die in de Staatscourant is gepubliceerd en op 1 januari 2015 ingaat.

De Staatssecretaris wil af van de verschillende normen voor beloningen van curator, bewindvoerder en mentor. Deze regeling moet de basis leggen voor gelijke beloning. Er wordt uitgegaan van een forfaitaire jaarbeloning op basis van het aantal gewerkte uren, inclusief een onkostenvergoeding. De jaarbeloning geldt als een gemiddelde. Het voordeel van het hanteren van een forfaitaire beloning is dat de administratieve afhandeling relatief eenvoudig is. Daarmee zal de regeldruk voor de vertegenwoordigers en de rechterlijke macht moeten worden verminderd. De Staatssecretaris wil dat op basis van de nieuwe regeling curatoren, bewindvoerders en mentoren niet alleen adequaat worden beloond, maar dat de beroepsgroep de werkzaamheden in het belang van degenen die zij vertegenwoordigen ook naar behoren uitvoeren. De beloning komt voor rekening van de betrokkene. Als de betrokkene de kosten van de beloning zelf niet kan dragen, komen die kosten in aanmerking voor vergoeding uit bijzondere bijstand.

Bron: KNB