Beperkte gemeenschap van goederen komt eraan!

Beperkte gemeenschap van goederen komt eraan!

Beperkte gemeenschap van goederen: het huwelijksvermogensrecht verandert ingrijpend met ingang van 1-1-2018. Alleen wat jij en je partner samen tijdens het huwelijk opbouwen, valt straks in de gemeenschap van goederen.
Op dit moment trouw je in algehele gemeenschap van goederen (1:94 BW) tenzij je afwijkt van het wettelijk stelsel door huwelijkse voorwaarden op te stellen. Vanaf volgend jaar trouw je zonder huwelijkse voorwaarden in een beperkte gemeenschap van goederen. De veranderingen zijn groot.

Gevolgen voor mensen die gehuwd zijn in algehele gemeenschap van goederen

In het wetsvoorstel is opgenomen dat een algehele gemeenschap van goederen, ontstaan voor 2018, het oude huwelijksvermogensrecht van toepassing blijft. Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen dan blijft dat zo. Deze groep mensen moet naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden om van de algehele gemeenschap van goederen af te komen. Scheiden zorgt overigens ook voor het einde van de gemeenschap van goederen.

Wetsvoorstel beperkte gemeenschap van goederen

Gedachte achter het wetsvoorstel is dat mensen op latere leeftijd trouwen/meerdere keren trouwen en ook meer vermogen hebben als ze trouwen. Bij het aangaan van het huwelijk valt alleen datgene wat de partners gedurende het huwelijk opbouwen, in de beperkte gemeenschap van goederen.
Alles wat de partners voor het huwelijk hadden en schenkingen en erfenissen ontvangen binnen het huwelijk, vallen buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Alleen wat beide partners gedurende het huwelijk verwerven is gemeenschappelijk. Bij echtscheiding wordt dus alleen verdeeld wat de partners tijdens het huwelijk gezamenlijk hebben overgehouden. Ieder van de partners krijgt terug bij echtscheiding hetgeen de partner toen al voor het huwelijk had of hetgeen daarvoor in de plaats getreden. Let op! Heb je samen een woning gekocht en daarna getrouwd dan verhuist de gezamenlijke woning met hypotheekschuld mee naar de beperkte gemeenschap.

Laat bezittingen en schulden vastleggen voor het ‘ja’ woord.

Bewijsproblematiek kan ervoor zorgen dat goederen toch als gemeenschappelijk worden aangemerkt bij een scheiding. Leg daarom je bezittingen en schulden voorafgaand aan het ‘ja’woord goed vast. Hou vervolgens een administratie bij.
TIP: Maak het jezelf makkelijk zet je voorhuwelijksvermogen op een aparte spaarrekening. Open een en/of rekening en stort daar vanaf de huwelijksdatum jullie inkomen op.

Ondernemingsvermogen en de beperkte gemeenschap van goederen

In de nieuwe beperkte gemeenschap is een speciale regeling opgenomen voor het ondernemingsvermogen. Voorhuwelijksondernemingsvermogen (de waarde van de onderneming op huwelijksdatum) valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Winst en verliezen van de onderneming echter weer wel. De tijdens het huwelijk gerealiseerde winst die opgepot is en dus niet is uitgekeerd, behoren in beginsel tot de beperkte gemeenschap van goederen en moet gedeeld worden bij een scheiding. Voor verliezen geldt nog een redelijkheidstoets.

Ten slotte

De beperkte gemeenschap van goederen is vanaf 2018 het nieuwe basisstelsel in het huwelijksvermogensrecht. Alleen alles wat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt gedeeld. Dit geldt niet voor schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk worden ontvangen.
Het is noodzakelijk om discussies bij een echtscheiding te voorkomen om te beschrijven wat de bezittingen en schulden zijn van beide partner en dit vervolgens goed bij te houden. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: trouwen is nog steeds even leuk maar makkelijker wordt het niet.