Bescherming minderjarige erfgenaam

Bescherming minderjarige erfgenaam

ls een kind dat jonger is dan achttien jaar een erfenis krijgt, zullen de wettelijk vertegenwoordigers (ouders, voogden en curatoren van handelingsonbekwamen), de belangen van het kind moeten behartigen.

Om ervoor te zorgen dat minderjarige kinderen geen schulden erven moeten de wettelijke vertegenwoordigers de erfenis aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding). Als de wettelijk vertegenwoordiger het beter vindt dat de minderjarige de erfenis helemaal niet ontvangt, bijvoorbeeld als er meer schulden dan bezittingen zijn, dan zal hij toestemming moeten vragen aan de kantonrechter om de erfenis te verwerpen.

Op deze manier kan de rechter in de gaten houden of de belangen van minderjarige erfgenamen goed worden behartigd. Soms vraagt de rechter om nadere informatie, als onduidelijk is of het kind in een voor hem of haar nadelige positie belandt.

Zo speelde er in 2014 een geval bij de rechtbank Midden-Nederland. Een kind van 12 jaar kreeg een erfenis. De moeder van het kind vroeg de rechter of zij de erfenis van het kind mocht verwerpen. Omdat de moeder van het kind bewindvoerder was geweest van de overledene en daarnaast ook nog een grote schuld van € 400.000 aan de overledene had, vond de rechter dat zij niet in staat was om de belangen van het kind objectief te behartigen. De rechter stelde in dit geval een onzijdig persoon aan oftewel een bijzondere curator aan. Deze curator moest gaan onderzoeken wat de stand van zaken was.

Heeft u nu of misschien in de toekomst te maken met een erfenis waarin minderjarigen erven? Wij adviseren u graag, zodat u zowel bij het maken van een testament, verklaring van erfrecht of verklaring van executele als bij het afwikkelen van de erfenis voorbereid bent op alle bijzonderheden.

Bron: Rb. Midden-Nederland 15 augustus 2014, RBMNE:2014:3619

Verklaring van erfrecht nodig zonder gedoe? En geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 300,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden.