Besluit van 5 juli 2010 Verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner wijziging huwelijkse voorwaarden

Besluit van 5 juli 2010 Verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner wijziging huwelijkse voorwaarden

Tarief aanstaande en ex-echtgenoten of partners, Aanstaande echtgenoot, Ex-echtgenoot, Aanstaande partner, Voormalige ongehuwde partner, Van tafel en bed gescheiden echtgenoten, Verbreking gezamenlijke huishouding door opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis, Wijzigen huwelijksgoederenregime, Wijziging in een wettelijke gemeenschap van goederen, Wijziging in een beperkte gemeenschap, Van wettelijke gemeenschap van goederen naar huwelijksvoorwaarden, Pleegkinderen, Kleinkind van pleegouder