Borgstelling bestuur voor schuld vereniging niet in te roepen

Borgstelling bestuur voor schuld vereniging niet in te roepen

Bestuurders kunnen heel ver gaan om hun vereniging te redden. Twee bestuurders van een vereniging hebben zich borg gesteld voor het terugbetalen van een door de vereniging aangegane geldlening. De vereniging kan niet meer aan haar verplichtingen voldoen en de beide bestuurders worden aangesproken op terugbetaling van de resterende schuld.

Toestemming echtgenoot 1:88 BW

De twee bestuursleden brengen in verweer dat hun echtgenoten geen toestemming hebben verleend voor deze borgstelling. Het hof stelt vast dat beide bestuurders zich hoofdelijk aansprakelijk hebben gesteld voor nakoming van de geldleningsovereenkomst met hun vereniging. In die overeenkomst waren de vereniging en de schuldeiser als contractpartijen vermeld. Ook blijkt daaruit dat de schuldeiser alleen aan de vereniging een geldlening heeft verstrekt. Doel daarvan is te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van de vereniging De schuldeiser heeft wel wat extra faciliteiten bedongen in de vorm van afname- en reclameverplichtingen.
Omdat de schuldeiser wist dat de schuld beide bestuursleden niet aanging, merkt het hof beide bestuursleden inderdaad als borg voor de vereniging aan. Er is sprake van borgtocht als iemand zich verbindt de schuld van een ander te voldoen. Om de echtgenoot te beschermen moet hiervoor toestemming gevraagd worden. Dit is niet gebeurd en daarom kan de echtgenoot de borgstelling vernietigen. Anders dan de eerste rechter oordeelde het Hof dat dit een overeenkomst is die onder het bereik van art. 1:88 lid 1 BW valt.

Bestuurders van zogenaamde informele verenigingen zijn wel aansprakelijk. Dat is een vereniging waarvan de statuten niet via een notaris zijn vastgelegd. Het Hof concludeert dat het beroep op vernietigbaarheid van de borgstellingen slaagt. De schuldeiser kon de borgstelling niet inroepen tegen de bestuurders. Voorkom aansprakelijkheid als bestuurder. Lees meer over bestuursaansprakelijkheid >>>.

Bron: Rechtspraak.nl