Erven & Schenken

turboverdeling_huwelijksgemeenschap_nalatenschap

De turboverdeling van een huwelijksgemeenschap en een nalatenschap

Uitgangspunt bij een turboverdeling is dat echtgenoten gehuwd zijn in gemeenschap van goederen in...

Lees meer
gehandicapte_erfenis_bewind_mentor

Wat als mijn gehandicapte zus komt te overlijden?

Ik heb een geestelijk en lichamelijk gehandicapte zus. Het is mogelijk dat zij binnenkort...

Lees meer
vraagtekens

Is een ontheffingsverzoek verplicht na een automatische beneficiaire aanvaarding minderjarige?

Ben je verplicht om ontheffing van de vereffening (4:202 BW) aan te vragen als er...

Lees meer
vraagtekens

Wat is een redelijke termijn stellen voor een beroep op de legitieme?

Een beroep op de legitieme vervalt binnen vijf jaar na het overlijden. Daarnaast kan...

Lees meer
samenwoners

Waarom ook testamenten bij een samenlevingscontract met verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding regelt dat gemeenschappelijk bezit bij de andere samenwoonpartner komt bij een overlijden....

Lees meer
vraagtekens

Kan ik een verwerping van een erfenis ongedaan maken?

Vanwege een (achteraf onterechte) hoge CAK beschikking in verband met de eigen zorgbijdrage van...

Lees meer
vraagtekens

Waarom een langstlevende testament met 1% erfdeel ?

In veel langstlevende testamenten wordt het erfdeel van de langstlevende partner op 1% gezet....

Lees meer
vraagtekens

Hoe kan ik een legaat aanvaarden of verwerpen?

Een legaat is een vorderingsrecht toegekend door een overledene in zijn of haar testament....

Lees meer
vraagtekens

Verplichte inschrijving CTR van een schenking op papier ?

Volgens de Wet op het centraal testamentenregister moeten notariële akten die een schenkingsovereenkomsten of...

Lees meer
vraagtekens

Machtiging voor verkoop en levering woning door bewindvoerder.

Bij meerderjarigen bewind heeft de bewindvoerder de toestemming nodig van de rechthebbende...

Lees meer