Levenstestament & volmacht

Opeisen erfenis en schenken na opname verzorgingstehuis langstlevende

Moeder is dit jaar opgenomen in verpleeghuis en zal daar helaas blijven. Mijn vader...

Lees meer

Als gevolmachtigde in een levenstestament, waar zeg ik ja tegen?

“Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 22 maanden voor een gevolmachtigde! De rechtbank heeft een echtpaar...

Lees meer
vraagtekens

Zijn schenkingen opeisbaar door de intrek in een verzorgingstehuis?

Onze moeder woont sinds vorig jaar in een verzorgingshuis. Zij doet jaarlijks schenkingen op...

Lees meer

Euthanasie bij dementie niet zonder wilsverklaring

Het hebben van dementie is op zichzelf geen reden om euthanasie uit te voeren....

Lees meer

Diagnose alzheimer moet ik direct een testament maken?

Op het moment dat de diagnose Alzheimer wordt vastgesteld ben je over het algemeen nog volledig...

Lees meer
vraagtekens

Hoe kan ik een levenstestament herroepen?

Zolang je wilsbekwaam bent, kan je een volmacht ieder moment herroepen door een nieuw...

Lees meer

Inventarisatie knelpunten levenstestament en oplossingen

Minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) inventariseert de knelpunten bij de uitvoering van...

Lees meer
vraagtekens

Welke onderdelen komen terug in een levenstestament

Een levenstestament bestaat uit een drietal onderdelen. 1. een of meer algemene volmachten. 2....

Lees meer
vraagtekens

Wie bepaalt dat ik wilsonbekwaam ben?

Iedereen is wilsbekwaam totdat het tegendeel wordt vastgesteld. Als het duidelijk is, tekent een notaris...

Lees meer
vraagtekens

Wat is het voordeel van een kleinkind legaat?

Door je kleinkinderen een bedrag te legateren, kan je bijna altijd erfbelasting besparen. Net...

Lees meer