Stichtingen & Verenigingen

Is een bestuurslid met een BKR registratie een gevaar voor de ANBI-status?

Wij willen graag een ANBI oprichten. Een beoogd bestuurslid heeft een BKR registratie vanuit het...

Lees meer
vraagtekens

informele vereniging oprichten

Een informele vereniging ontstaat heel snel. Een mondelinge afspraak is al voldoende. Een formele...

Lees meer
vraagtekens

Wat is een huishoudelijk reglement?

In de statuten staat alles wat voor een langere periode (minstens vijf jaar zal...

Lees meer
vraagtekens

statuten en huishoudelijk reglement vereniging

Bij de oprichting van een vereniging vormen de statuten het belangrijkste stuk. Het zijn...

Lees meer
vraagtekens

Welke organen kent een vereniging?

Een verenging kent een bestuur, algemene vergadering, raad van afgevaardigden van leden (ledenraad), Raad...

Lees meer
ipad in de handen

omzetten vereniging naar stichting?

Tijdens het bestaan van een vereniging kan blijken dat deze rechtsvorm niet meer past...

Lees meer
ipad

Geen ANBI-beschikking bij niet voldoen aan beschikkingsmachtcriterium

De rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst terecht een stichting niet heeft aangemerkt als algemeen...

Lees meer
VandeNotaris.nl regel eenvoudig en snel jou notariele akte

Waar moet een stichting derdengelden voor een advocaat aan voldoen?

Op 1 januari 2015 is de Wet positie en toezicht advocatuur in werking getreden....

Lees meer
Logo_de_Rechtspraak_ANBI-540x210

Borgstelling bestuur voor schuld vereniging niet in te roepen

Bestuurders kunnen heel ver gaan om hun vereniging te redden. Twee bestuurders van een...

Lees meer
ipad in de handen

Bestuur van een nevenstichting

Wil je een nevenstichting oprichten? Het oprichten van een stichting door een vereniging of...

Lees meer