Digitaal passeren van testamenten in noodsituaties mogelijk

Digitaal passeren van testamenten in noodsituaties mogelijk

Uitsluitend in een situatie waarbij er geen andere mogelijkheden zijn om een testament of hypotheekvolmacht te passeren mag een notaris met behulp van audiovisuele middelen (bijv. Skype, Teams of Facetime) deze akte passeren. Een tijdelijke wetswijziging maakt dit mogelijk in deze coronacrisis.

De notaris kan online identificeren en de akte met de klant doorspreken. Alles moet uiteraard wel goed gedocumenteerd worden. Het betreft een volwaardige akte. Met andere worden na de coronacrisis hoeft bijvoorbeeld een testament niet opnieuw gepasseerd/bevestigd te worden.

Hoe lang geldt de noodwet ?

De wet gaat met terugwerkende kracht in en geldt vanaf 16 maart 2020 en loopt tot 1 september. De wet kan telkens met 2 maanden worden verlengd.

Kan ik gebruik maken van deze mogelijkheid?

Ligt u in het ziekenhuis op een gesloten afdeling of kunt u het risico niet lopen om besmet te raken dan is het wellicht mogelijk om met behulp van audiovisuele hulpmiddelen uw testament te passeren. Het is uiteraard aan de notaris om te beoordelen of dat mogelijk is. Bent u ziek of loopt u risico, vraag dan uw arts om een schriftelijke verklaring waarin dat bevestigd wordt. Verder is het van belang dat u in Nederland bent en beschikt over een videoverbinding.

Wat staat er in de tijdelijke wet?

(Artikel 26 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) (Verlijden akte ten overstaan van een notaris met behulp van audiovisuele middelen)

  1. Indien partijen bij een akte en eventuele andere personen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen en voor het verlijden van de akte een onderhandse volmacht niet volstaat, kan de notaris, in afwijking van artikel 102 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, voor de toepassing van artikel 43, vierde lid, van de Wet op het notarisambt, de akte verlijden met gebruikmaking van tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen. Hiervan maakt de notaris melding in de akte.
  2. Een audiovisueel communicatiemiddel als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de eis dat het de notaris in staat stelt de identiteit van partijen bij de akte of door hen gevolmachtigde personen en eventueel andere personen vast te stellen, en dat deze personen via dat communicatiemiddel direct met de notaris kunnen communiceren.