Is een direct opeisbare lening en niet direct opeisbare lening in beide gevallen een schenking?

Ja, dat is mogelijk. Gratis geld bestaat niet in de ogen van de Belastingdienst. Niet direct opeisbare lening: Uitgangspunt is dat de lening zakelijk moet zijn. Als een niet direct opeisbare lening die een (onzakelijke) lage of geen rente draagt dan kan de Belastingdienst een schenking constateren. Voor niet opeisbare leningen met een looptijd van korter dan een jaar is het voordeel gelijk aan het verschil tussen de nominale waarde en de contante waarde van de lening en zal er geen schenking gezien worden. Voor niet direct opeisbare leningen met een looptijd van langer dan een jaar geldt dat het fictief vruchtgebruik geacht wordt ineens te zijn geschonken.  Direct opeisbare lening: In de Successiewet 1956 is artikel 15 opgenomen. Die belast een direct opeisbare lening die geen rente draagt, of waarbij de rente niet zakelijk is.  Op grond voornoemd artikel wordt de schuldenaar geacht het vruchtgebruik over de vordering te hebben verkregen. De Belastingdienst ziet 6% als zakelijk. Alles lager wordt gezien als een vruchtgebruik van jaar tot jaar. Van geval tot geval moet bekeken worden wat het meest gunstige is. Uiteraard is het ook mogelijk een zakelijke rente op te nemen en jaarlijks de rente te schenken. In dat laatste geval is er alleen maar een schenking te constateren als de rente geschonken wordt.