Draagplichtovereenkomst na het verbreken van een relatie.

Draagplichtovereenkomst na het verbreken van een relatie.

Ik en inmiddels mijn ex vriendin zijn uit elkaar. Er is een koophuis die op onze beide namen staat en er zijn geen kinderen. Wij hebben samen al een opzet gemaakt wat onze wensen zijn.
Ik blijf in het huis en betaal haar maandelijks een vastgesteld bedrag. Wij hebben geen notarieel samenlevingscontract of iets dergelijks. In verband met een eigen onderneming is het niet mogelijk om de woning te verdelen en op mijn naam te zetten. Hiervoor zal mijn ondernemingsresultaat flink omhoog moeten. Mijn ex blijft nog zeker een jaar mede-eigenaar van de woning totdat het voor de bank zeker is dat ik de hypotheek allen kan dragen. Kunnen jullie dit op papier zetten en het daadwerkelijk rechtsgeldig maken dat we beide aan onze afspraken MOETEN houden? 

Draagplichtovereekomst

Je kan een overeenkomst opmaken en daarin afspraken maken over wie welke woonlasten draagt. Dergelijke afspraken kunnen worden vastgelegd in een draagplichtovereenkomst. Hiermee kan je de hypotheekrente aftrek mee beïnvloeden. Zonder afspraken worden de aangegane leningen fiscaal aan elke partner voor 50% worden toegerekend. Om ervoor te zorgen dat fiscaal een schuld specifiek slechts aan een van beide partners wordt toegerekend of in een andere verhouding dan 50/50, moet je nadere afspraken te maken. Van belang is dat je goed oplet voor wat betreft de hypotheekrente aftrek >>>In geval van ongehuwd samenwoners kunnen de afspraken in als bijlage aan een samenlevingscontract worden toegevoegd. In jullie geval zal dat een losse draagplicht overeenkomst worden. Laat je financieel adviseur deze overeenkomst opstellen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek

Als je samen een huis koopt dan eist de bank dat de partners de schuld gezamenlijk aangaan. Ook is in de hypotheekakte opgenomen dat jullie beide hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige hypotheekschuld. Je ex-partner neemt dus een behoorlijk risico door deze constructie in stand te laten. Mocht jij failliet gaan dan kan de bank bij je ex de volledige hypotheekschuld innen.