Een erfenis beneficiair aanvaarden en dan?

Een erfenis beneficiair aanvaarden en dan?

Hieronder is beschreven wat er van je verwacht wordt nadat je de erfenis beneficiair hebt aanvaard.

Je hebt stap 1 gezet en de erfenis dus beneficiair aanvaard. Je hebt een verklaring van erfrecht ontvangen en je bent (samen met de andere ) erfgenamen bevoegd om de erfenis te vereffenen. Na een beneficiaire aanvaarding is de lichte vereffening het vertrekpunt. Deze vereffeningsprocedure lijkt op een faillissementsprocedure. Als je deze procedure niet volgt, dan kan het toch zijn dat je met je eigen vermogen aansprakelijk bent voor schulden van de overledene omdat je schuldeisers hebt benadeeld. De rechter houdt pas toezicht op de stappen die je moet doorlopen als de erfenis negatief is.

Stap 2: Maak een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene (Je kan deze opzet gebruiken: boedelbeschrijving). Peildatum is de overlijdensdatum. Als er minderjarigen of personen die onder bewind staat erven kan je verplicht worden door de rechter om een notariële boedelbeschrijving op te laten maken.

Stap 3: Je moet bekende schuldeisers persoonlijk aanschrijven en informeren over hun vordering. Vermoed je nog onbekende schuldeisers dan kan je (zonder dat de kantonrechter dit voorschrijft) deze bij advertentie oproepen.

Stap 4: Als er een duidelijk beeld is van de erfenis dan kunnen indien nodig de bezittingen verkocht worden en de schuldeisers betaalt worden.

Let op! Kom je er gaande weg achter dat er meer schulden zijn dan bezittingen dan moet je, je zo snel mogelijk melden bij de kantonrechter. Stuur een kopie van je boedelbeschrijving mee. De kantonrechter zal dan nadere maatregelen voorschrijven.

Bekijk de film om snel inzicht te krijgen in de vereffeningsprocedure. Let op de film wekt de suggestie dat de vereffening altijd via een rechtbank verloopt. Dat is alleen het geval als er meer schulden dan bezittingen zijn.

Verklaring van erfrecht nodig? En geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor boedelvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via VanDeNotaris.nl.  Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn vanaf € 145,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten).