Energielabel of Energieprestatiecertificaat is verplicht

Energielabel of Energieprestatiecertificaat is verplicht

Vanaf 1 januari 2015 is een ‘definitief energielabel’ verplicht bij verkoop of verhuur van huizen. De overheid controleert ook vanaf genoemde datum of er bij de overdracht van een huis een definitief energielabel is. Als er geen definitief energielabel is, dan kun je een boete krijgen die kan oplopen tot € 405.

Wat is een energielabel of energieprestatiecertificaat?

Een energielabel (energieprestatiecertificaat) geeft aan hoe energiezuinig een woning is. De woning wordt ingedeeld in de klassen A tot en met G. A geeft aan dat de woning in de meest zuinige klasse valt, G geeft aan dat de woning in de minst zuinige klasse valt. Als een woning wordt verkocht, dan moet je als verkoper bij de koop aan de koper een definitief energielabel overhandigen. Verhuur je een woning dan moet als verhuurder aan de huurder een kopie van het definitieve energielabel geven.

Voorlopig energielabel

Huiseigenaren zonder energielabel hebben in 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Het omzetten van een voorlopig naar een definitief energielabel kan via www.energielabelvoorwoningen.nl. Op deze website kun je inloggen met je DigiD. Je vindt daar voor ingevulde gegevens die je moet controleren en aanpassen. Informatie die je kan aantreffen zijn informatie over de isolatie, het glas en de verwarmingsketel. Bij aanpassing van de gegevens kan je gevraagd worden om bewijsstukken aan te leveren in de vorm van een foto van de cv-ketel. Als de stappen op de website zijn doorlopen, controleert een deskundige de gegevens. Na zijn akkoord ontvang je het definitief energielabel. Dit definitief energielabel is tien jaar geldig.

Welke woningen moeten een energielabel hebben?

– woningen en appartementen
– woonwagens bedoeld voor permanent gebruik
– recreatiewoningen
– woongebouwen met niet-zelfstandige woonruimten

Ook bij de oplevering van nieuwbouwwoningen ben je als verkoper/projectontwikkelaar verplicht een energielabel aan de kopende partij te overhandigen.

Wanneer geef ik het energielabel aan de koper?

Bepaald is dat bij het tekenen van de koopovereenkomst het energie label overhandigd moet worden. Echter het kan zijn dat de koper zijn financiering niet rond krijgt en dat de verkoop niet doorgaat. In dat geval moet je zelf achter het certificaat aan. Beter is om bij de verkoop een kopie te overhandigen en het origineel pas tijdens de levering bij de notaris te overhandigen.