Erfbelasting 2017: tarieven vrijstellingen en successierechten

Erfbelasting 2017: Ieder jaar worden de vrijstellingen en de tarieven in de schenk en erfbelasting gecorrigeerd met een inflatie correctie. Erfbelasting besparen kan door schenkingen en een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. Als je bijvoorbeeld kleinkinderen hebt, dan kun je door een eenvoudige aanpassing in je testament tussen de € 2.000 en € 4.000  per kleinkind aan erfbelasting besparen. Een andere manier is dus door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

Schenk en erfbelasting tarieven 2017

Hoeveel schenk- of erfbelasting je betaalt, hangt af van je relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel zie je welk tarief voor jou van toepassing is.

TariefgroepWaarde verkrijgingerfbelastingpercentage
1.Partners en kinderen€ 0 tot € 122.269
meer dan € 122.269
10%
20%
1a.Kleinkinderen€ 0 tot € 122.269
meer dan € 122.269
18%
36%
2.Overig€ 0 tot € 122.269
meer dan € 122.269
30%
40%

Vrijstellingen erfbelasting 2017

Je betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van jouw relatie met de overledene. In de tabel zie je welke vrijstelling voor jou van toepassing is.

Relatie tot overledenevrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) let op imputatie € 638.089
kinderen€ 20.209
kleinkinderen€ 20.209
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 60.621
Ouders *€ 47.859
Alle overige personen€ 2.129
ANBI's en SBBI'svolledig vrijgesteld
Ondernemingsvermogen 100% tot€ 1.063.479

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 47.859. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 47.859.

Vrijstellingen schenkbelasting 2017

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2017Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind€ 5.320
kleinkind€ 2.129
overig€ 2.129
ANBI's en SBBI's volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. Je mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden , geregistreerde partners en notariële samenwoners worden voor de berekening gezien als een. Je behaalt dus geen voordeel door aan je zoon en je schoondochter te schenken.

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2017Vrijstelling algemeen doelVrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)
Kind 18 t/m 39 jaar€ 25.526€ 53.176
geen beperkingen € 100.000

Let op voor deze schenkingen moet je altijd aangifte schenkbelasting doen. Vanaf 2017 geldt weer de verhoogde vrijstelling van € 100.000,-. Lees meer hierover in het artikel verhoogde belastingvrije schenking 2017>>>>

Schenken op papier

Door te schenken op papier draag je een deel van je vermogen over aan je kinderen zonder dat je dat direct hoeft uit te betalen. Deze schenking wordt als schuld verrekend met je nalatenschap. Door deze verrekening zijn je kinderen minder erfbelasting verschuldigd. Voorwaarde is wel dat je jaarlijks vanaf het moment dat je de schenking doet tot aan je overlijden een rente van 6% betaalt aan je kinderen over het geschonken bedrag. Wanneer je jaarlijks niet meer schenkt dan de schenkbelastingvrijstellingen, ben je geen schenkbelasting verschuldigd. Een schenking op papier is vooral praktisch als je geen contant geld wilt schenken omdat je geld bijvoorbeeld in beleggingen of onroerend goed is gestoken. Extra voordeel is dat de rente van 6% blijft zorgen voor een jaarlijks onbelaste geldstroom richting je kinderen.