Erfbelasting 2018

Erfbelasting 2018: Ieder jaar worden de vrijstellingen en de tarieven in de schenk en erfbelasting gecorrigeerd met een inflatie correctie. Erfbelasting besparen kan door schenkingen en een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. Als je bijvoorbeeld kleinkinderen hebt, dan kun je door een eenvoudige aanpassing in je testament tussen de € 2.000 en € 4.000  per kleinkind aan erfbelasting besparen. Een andere manier is dus door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

Schenk en erfbelasting tarieven 2018 (voorlopige cijfers)

Hoeveel schenk- of erfbelasting je betaalt, hangt af van je relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel zie je welk tarief voor jou van toepassing is.

TariefgroepWaarde verkrijgingerfbelastingpercentage
1.Partners en kinderen€ 0 tot € 123.248
meer dan € 123.248
10%
20%
1a.Kleinkinderen€ 0 tot € 123.248
meer dan € 123.248
18%
36%
2.Overig€ 0 tot € 123.248
meer dan € 123.248
30%
40%

Vrijstellingen erfbelasting 2018

Je betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van jouw relatie met de overledene. In de tabel zie je welke vrijstelling voor jou van toepassing is.

Relatie tot overledenevrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)€ 643.194
kinderen€ 20.371
kleinkinderen€ 20.371
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 61.106
Ouders *€ 48.242
Alle overige personen€ 2.147
ANBI's en SBBI'svolledig vrijgesteld
Ondernemingsvermogen 100% tot€ 1.070.987

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 48.242. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 48.242.

Vrijstellingen schenkbelasting 2018

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2017Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind€ 5.363
kleinkind€ 2.147
overig€ 2.147
ANBI's en SBBI's volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. Je mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden , geregistreerde partners en notariële samenwoners worden voor de berekening gezien als een. Je behaalt dus geen voordeel door aan je zoon en je schoondochter te schenken.

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2017Vrijstelling algemeen doelVrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)
Kind 18 t/m 39 jaar€ 25.731€ 53.602
geen beperkingen € 100.800

Let op voor deze schenkingen moet je altijd aangifte schenkbelasting doen. Vanaf 2017 geldt weer de verhoogde vrijstelling van € 100.000,-. Lees meer hierover in het artikel verhoogde belastingvrije schenking 2017>>>>