Erfbelasting en de Europese erfrechtverordening?

Erfbelasting en de Europese erfrechtverordening?

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Hierdoor gaat vererving (aanwijzen van de erfgenamen) en afwikkeling van nalatenschappen in een groot aantal Europese landen op dezelfde manier. Welk fiscaal recht is van toepassing op een rechtskeuze? De verordening ziet niet op het fiscaal recht. Een rechtskeuze heeft geen invloed op het toepasselijke fiscale recht. Het blijft mogelijk dat meerdere landen heffen, zoals het in de verschillende nationale belastingwetten is geregeld.