Erfrechtverordening: Afwikkeling erfenis binnen Europa eenvoudiger

Erfrechtverordening: Afwikkeling erfenis binnen Europa eenvoudiger

De Europese Erfrechtverordening is in werking getreden. Hierdoor is de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen binnen Europa eenvoudiger geworden. De erfrechtverordening geldt voor nalatenschappen waarvan de erflater na 17 augustus 2015 is overleden.  Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland zijn niet gebonden aan de Erfrechtverordening. In Nederland is deze verordening van belang voor mensen met bezit in het buitenland, voor mensen die emigreren of langdurig in het buitenland verblijven en voor buitenlanders die in Nederland wonen.

Voorheen kon het afwikkelen van internationale nalatenschappen nabestaanden voor onaangename verrassingen zorgen. Dat komt omdat in ieder EU-land het erfrecht verschillend is. Een testament uit het ene land is niet zomaar geldig in een ander land. Hierdoor komt het voor dat bij overlijden niet duidelijk is welk erfrecht van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan een Nederlands echtpaar dat het hele jaar in hun huis in Frankrijk woont en waarvan de man komt te overlijden. Volgens het Nederlandse erfrecht gaat het huis naar de vrouw. Volgens het Franse erfrecht hebben hun kinderen sterkere aanspraken: de moeder mag het huis gebruiken (vruchtgebruik) en de kinderen hebben het volle eigendom. Dit soort onduidelijkheden kan leiden tot vervelende situaties en langdurige juridische procedures.

Rechtskeuze

Met de invoering van de EEV geldt één erfrecht bij de afwikkeling van internationale nalatenschappen:

  • Standaard zal het erfrecht van de gewone verblijfplaats (het land waar iemand woont) van toepassing zijn op de afwikkeling van zijn nalatenschap. Dit is het land waarmee diegene op het moment van overlijden de meeste binding had. Om te bepalen welk land dat is, telt bijvoorbeeld hoe lang en hoe vaak men in een land verbleef en in welk land zijn sociale leven of zijn gezinsleven zich afspeelde.
  • Je kan afwijken door in een testament te kiezen voor het erfrecht van het land van je nationaliteit. Dat heet een rechtskeuze. Een Nederlander kan in zijn testament dus de rechtskeuze maken voor Nederlands recht. Deze rechtskeuze is geldig in alle landen binnen de Europese Unie, behalve het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland.

Europese Verklaring van Erfrecht

De EEV bepaalt ook dat slechts één Europese Verklaring van Erfrecht voldoet bij de afwikkeling van een nalatenschap. In zo’n Europese Verklaring van Erfrecht staat wie erfgenaam is en welk erfrecht van toepassing is op de nalatenschap. Het is straks dus niet langer nodig om bij de afwikkeling van internationale nalatenschappen in verschillende Europese landen verschillende procedures te volgen om de noodzakelijke verklaringen van erfrecht of vergelijkbare documenten te verkrijgen. In Nederland geeft de notaris Europese Verklaringen van Erfrecht af. In andere landen geven of de notaris of de rechtbank een dergelijke verklaring af.

Voordelen van de Europese Erfrechtverordening

  • Eén testament regelt de hele nalatenschap in alle landen die vallen onder de EEV.
  • Duidelijkheid over welk erfrecht van toepassing is. Hierdoor komen erfgenamen niet meer voor verrassingen te staan.
  • Eenvoudiger voor erfgenamen. Zij hoeven niet meer naar notarissen/rechtbanken in meerdere landen

Bron: KNB

Toevoeging VanDeNotaris.nl

Erfbelasting

Op fiscaal gebied is er niks geregeld en voor de erfbelasting kunnen de Nederlandse regels ongunstig uitpakken in het buitenland. Het probleem met een wettelijke verdeling en een woning in Frankrijk is daarmee in fiscale zin dus nog niet opgelost!