Je kind erkennen via de notaris

Je kind erkennen via de notaris

Je kan je kind erkennen via de burgerlijke stand of via de notaris in een notariële akte. Vanaf het moment van erkennen geldt het pas (1:203 lid 2 BW). Er is geen terugwerkende kracht. Als het kind nog geen 16 is, is toestemming nodig van de andere ouder. Is het kind ouder dan 12 dan is ook zijn of haar toestemming noodzakelijk. Verder mogen er al niet 2 ouders bekend zijn. Het kind of de moeder kunnen bij het opmaken van de notariële akte van erkenning hun toestemming verlenen. De notaris zorgt ervoor dat hij een afschrift van de akte stuurt naar de burgerlijke stand waar de geboorte akte ligt (1:20e lid 3 BW).