Euthanasie bij dementie niet zonder wilsverklaring

Euthanasie bij dementie niet zonder wilsverklaring

Het hebben van dementie is op zichzelf geen reden om euthanasie uit te voeren. Maar je kan wel, naast het lijden onder de gevolgen van dementie, ernstig lijden door de verdere geestelijke aftakeling en het verlies van je onafhankelijkheid of de angst hiervoor. Het probleem bij vergevorderde dementie is dat je zelf niet meer duidelijk kan aangeven in woord of gebaar dat je euthanasie wil. In een vernieuwde ‘handreiking’ over euthanasie van de overheid staat dat mensen met ernstige dementie euthanasie moeten kunnen krijgen, ook als je dat zelf niet meer kan aangeven. Je moet dan wel een levenstestament of schriftelijke wilsverklaring hebben opgemaakt in de tijd dat je  nog helder van geest bent.

Bespreken met naasten of de notaris

Volgens de handreiking is het zinvol om je wensen en verwachtingen over je zorg bij je levenseinde met je dokter en naasten te bespreken en op te schrijven. Wil je een behandelverbod/gebod euthanasieverklaring en/of een voltooid levensverklaring. Denk niet alleen aan je medische wensen maar ook aan andere praktische zaken zoals je financiën. Je kan dit opnemen in een levenstestament bij de notaris. Naast je medische wensen kan je ook je financiële zaken en wensen vastleggen. Hierbij wijs je direct een vertrouwenspersoon aan die alles voor je mag regelen.

Levenstestament

In een levenstestament wordt duidelijke omschreven wat voor jou ondraaglijk en uitzichtloos lijden is. Als je dit helder laat opschrijven, is het voor een arts duidelijk onder welke omstandigheden je euthanasie zou willen. Een levenstestament is belangrijk voor de situatie dat je zelf niet meer in staat bent om je euthanasieverzoek met de arts te bespreken. Een levenstestament vervangt een mondeling verzoek om euthanasie. Zo’n situatie kan plotseling aan de orde zijn bij een beroerte of een ongeval of geleidelijk zoals bij dementie. Kan je, je eigen wensen niet meer aangeven en heb je een schriftelijk euthanasieverzoek in bijvoorbeeld een levenstestament, dan kan de arts de euthanasie uitvoeren. Dit kan uiteraard alleen als dit volgens het protocol van de arts ook mogelijk is. Je hebt dus geen garantie dat je euthanasie verzoek uitgevoerd wordt, maar een levenstestament is zeker een belangrijk document. Het geeft de gevolmachtigde en de artsen houvast en richting bij de keuze voor je zorg.

Bron: Rijksoverheid

Levenstestament nodig?  Hier vind je het online aanvraagformulier voor een levenstestament.