Executele en beneficiaire aanvaarding

Als een erfgenaam beneficiair aanvaardt, heeft dat mogelijk gevolgen voor de executele en jou positie als executeur. Om te voorkomen dat de wettelijke vereffeningsprocedure gevolgd wordt moet je een verklaring afleggen dat er genoeg middelen zijn om alle schulden mee te betalen. In de wet staat dat jij als executeur moet ‘aantonen dat de goederen der nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden der nalatenschap te voldoen’. Dit kan je eenvoudige doen door de erfgenamen een briefje te sturen met de verklaring. Uiteraard moet je dat kunnen onderbouwen. Als je als executeur niet kunt aantonen of durft te verklaring, dan gaan de wettelijke regels van ‘vereffening’ gelden. De erfgenamen worden dan gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Wil je van een executeur af bij een mogelijk negatieve nalatenschap dan weet je nu dus als erfgenaam wat je moet doen!