Executeur aansprakelijk voor erfbelasting

Wie de rol van beheerexecuteur of executeur-afwikkelingsbewindvoerder aanvaardt, wordt het enige aanspreekpunt van de Belastingdienst. Omdat je als executeur de schulden moet voldoen ben je ook verantwoordelijk voor de erfbelasting afdracht. Als executeur ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting, tenzij je als executeur aannemelijk kan maken dat het niet aan jou te wijten is dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven. Dit kan doordat er door de erfgenamen buitenlandse tegoeden verzwegen wordt. De aansprakelijkstelling van de executeur moet niet onderschat worden. Laat dus de erfgenamen verklaren dat zij geen weet hebben van andere bezittingen dan degene die je hebt opgenomen in de boedelbeschrijving. Laat de erfgenamen de aangifte erfbelasting goedkeuren en het liefst ook zelf tekenen. Betaal als executeur zelf de erfbelasting van de erven rekening en keer de erfdelen pas uit na de decharge van de erfgenamen.