Taken executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Als executeur-afwikkelingsbewindvoerder ben je verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder is niet alleen beheersexecuteur maar ook bewindvoerder. Meestal is dit in het belang van de langstlevende echtgenote of de erfgenamen. Je hebt onder andere de volgende taken: Het beheren van de nalatenschap namens de erfgenamen. Het regelen van de uitvaart. Een beschrijving maken van alle bezittingen en schulden (boedelbeschrijving). Uitzoeken wat de positie is van de erfgenamen. Gaan zij aanvaarden of verwerpen? Het betalen van schulden, inclusief erfbelasting en/of begrafeniskosten. Als executeur ben je verplicht namens de erfgenamen een aangifte erfbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Let op! Je bent dan ook aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting. Het uitkeren van legaten of je zorgt ervoor dat zij worden afgegeven. Als je klaar bent met je taak dan moet je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat alle uitgaven en inkomsten controleerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met facturen of bankoverzichten. Speciale opdrachten uitvoeren die in het testament zijn opgenomen (zorgen voor onderkomen van huisdieren). Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder mag zonder medewerking of toestemming van de erfgenamen goederen uit de nalatenschap verkopen en de opbrengst ervan verdelen tussen de erfgenamen. In sommige gevallen krijg je als executeur-afwikkelingsbewindvoerder zoveel bevoegdheden dat je de nalatenschap volledig zelfstandig en naar eigen inzicht kan verdelen. Het benoemen van een executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan zo voorkomen dat de erfenis onverdeeld blijft. Welke bevoegdheden je als executeur-afwikkelingsbewindvoerder precies hebt, blijkt uit het  testament. Om aan te tonen dat je bevoegd bent, heb je een verklaring van executele of erfrecht nodig>>>. Vraag deze online aan.