Gelijke fiscale behandeling alimentatie voor gehuwden en samenwoners

Gelijke fiscale behandeling alimentatie voor gehuwden en samenwoners

Partneralimentatie tussen voormalige ongehuwd samenwonenden wordt voor de inkomstenbelasting hetzelfde behandeld als alimentatie tussen voormalige echtgenoten. De uitkeringen zijn aftrekbaar als onderhoudsverplichting voor zover sprake is van in rechte vorder bare periodieke uitkeringen en verstrekkingen die berusten op een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud.

De ontvangende partner belast met inkomstenbelasting. De Belastingdienst was niet eenduidig voor wat betreft de inkomstenbelasting en de schenkbelasting. De Staatssecretaris geeft eenduidigheid.

Onderscheid tussen alimentatie ex-echtgenoten en ex-samenwoners

De alimentatieplicht tussen ex-echtgenoten is wettelijk geregeld. Voor niet gehuwde samenwoners geldt dit niet. Tussen hen kan eventueel wel een natuurlijke verbintenis ontstaan. Of sprake is van een natuurlijke verbintenis die leidt tot een onderhoudsuitkering moet worden getoetst aan de hand van de op het moment van de toekenning van de alimentatie bestaande maatschappelijke opvattingen. De Expertgroep Alimentatienormen van de rechterlijke macht heeft in zijn Rapport alimentatienormen aanbevelingen opgenomen over de vaststelling van een alimentatie-uitkering (de zogenoemde Tremanormen).

De Staatssecretaris van Financiën heeft er geen bezwaar tegen dat de Belastingdienst ex-samenwoners fiscaal hetzelfde behandelt als ex-echtgenoten voor de inkomsten- en schenkbelasting. Voor de fiscaal aanvaardbare hoogte van onderhoudsuitkeringen kan worden aangesloten bij de Tremanormen. Voor zover de onderhoudsuitkering de Tremanormen niet overschrijdt, wordt de onderhoudsuitkering geacht te strekken tot het voldoen aan een natuurlijke verbintenis/dringende morele verplichting. De toets of bij een betaling tussen voormalige samenwoners sprake is van voldoen aan een dringende morele verplichting/natuurlijke verbintenis is wel feitelijk en kan zo nodig voorgelegd worden aan de Belastingrechter indien men er met de Belastingdienst niet uitkomt.

Partneralimentatie na samenwoning

Ongehuwde samenwonende partners die uit elkaar gaan hebben in beginsel geen alimentatieverplichting tenzij dit afgesproken is in een samenlevingscontract. Als je niet zo’n regeling hebt, kan je altijd vrijwillig afspreken dat de ene partner alimentatie zal betalen aan de ander. De partner met het hoogste inkomen kan een morele verplichting voelen om de aanstaande ex-partner die bijvoorbeeld tijdens de samenwoning voor de kinderen en het huishouden heeft gezorgd financieel te steunen. Een dergelijke afspraak moet schriftelijk worden vastgelegd om te bereiken dat deze bewijsbaar is en ook door de belastingdienst wordt erkend. Uiteraard kan je ook bij de notaris je samenlevingscontract laten wijzigen en een alimentatieregeling op laten nemen. In goede tijden maak je dan afspraken over de partner alimentatie. Dit voorkomt vaak ellende achteraf. Door afspraken te maken in het samenlevingscontract over alimentatie zal er in beginsel geen sprake zijn van een schenking.

Duur van de alimentatieplicht samenlevingscontract

In een samenlevingscontract geldt contractvrijheid. De alimentatieverplichting duurt zolang als afgesproken. Het is ook mogelijk om in het samenlevingscontract de wettelijke regeling voor gehuwden van overeenkomstige toepassing te verklaren.

Samenlevingscontract nodig zonder gedoe? En geen zin in hoge kosten en meerdere keren langskomen? Vraag dan je samenlevingscontract aan via VanDeNotaris.nl. Wij leggen je de gevolgen van de samenwoning rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier samenlevingscontract online.