Wat zijn de gevolgen voor de inkomstenbelasting bij een schenking op papier

Wat zijn de gevolgen voor de inkomstenbelasting bij een schenking op papier

Vraag: Stel Ko heeft € 25.000 op zijn rekening en wil € 5.000 per kind schenken op papier aan zijn twee kinderen. Verlaagt dan nadat dat geregeld is ook zijn vermogen met € 10.000 en komt hij zo bijvoorbeeld niet in het vizier van de vermogensbelasting of blijft de belastingdienst zijn vermogen als € 25.000 zien? Antwoord: Als je een bedrag op papier schenkt heb je een schuld aan de kinderen. Deze schuld mag u aftrekken van uw bezittingen in uw aangifte inkomstenbelasting. Door het aftrekken van de schuld worden uw bezittingen (uw vermogen) in box 3 verlaagd. U betaalt dan minder of geen belasting over uw vermogen. Daarnaast verlaagt een schenking op papier de omvang van uw erfenis. Uw kinderen moeten op hun beurt weer een vordering opgeven. Bij een schenking op papier is het ook van belang om te bekijken wat de gevolgen zijn bij uw kinderen. Als uw kinderen boven de € 25.000 aan box 3 vermogen zitten en u zit er onder dan gaat u van onbelast vermogen voor de inkomstenbelasting belast vermogen maken bij uw kinderen. Jaarlijks betalen zij dan inkomstenbelasting en verdampt na 7 of 8 jaar het erfbelastingvoordeel als er sprake is van 10% belastingheffing.