Gevolgen niet bekrachtiging onderhandse schenkingsovereenkomst?

Gevolgen niet bekrachtiging onderhandse schenkingsovereenkomst?

Ik heb een vraag over het vastleggen van een jaarlijkse schenking van mijn ouders aan mij en mijn zus op papier. U geeft aan dat we op de jaarlijkse notaris kosten kunnen besparen door een onderlinge overeenkomst op te stellen en deze om de paar jaar te bekrachtigen bij de notaris. Hoe werkt dit voor de Belastingdienst? Aangezien zij de bedragen in een notariële akte willen zien. De bedragen komen dan niet overeen met de akte. Dus stel we hebben drie jaar de maximale schenking van zeg 5320 ontvangen maar niet bekrachtigd in een notariële akte maar in een onderlinge overeenkomst, is dit bedrag dan wel officieel geschonken en vrij van erfbelasting? Antwoord: De onderhandse schenkingsovereenkomsten dienen verantwoord te worden voor de inkomstenbelasting. Zoals u opmerkt wil de Belastingdienst dat er bij overlijden sprake is van een notariële akte om de schuldig erkende bedragen als aftrekpost te erkennen voor de aangifte erfbelasting. Aan deze eis is pas voldaan als de onderhandse schenkingsovereenkomsten bekrachtigd worden bij notariële akte. Als een van de schenkers overlijdt voordat de schenkingsovereenkomsten zijn bekrachtigd dan is er dus niet voldaan aan de vereiste van een notariële akte. In die situatie komen de onderhandse schenkingsovereenkomsten voor wat betreft de aangifte erfbelasting dus niet in aftrek op het saldo van de nalatenschap. Met als gevolg dat er meer erfbelasting is verschuldigd. Voor de goede orde merk ik op dat er voor de inkomstenbelasting niets verandert. Wil je zekerheid dan ga je jaarlijks na de notaris. Wel zal moeten vaststaan dat de schuldigerkenning inderdaad in het verleden heeft plaatsgevonden. De notaris moet voorzien worden van bewijsstukken dat de schenkingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.