Gevolgen niet betalen rente schenking op papier

Gevolgen niet betalen rente schenking op papier

Als je schenking op papier hebt gedaan en betaalt de rente niet meer (door omstandigheden kan dat bijvoorbeeld niet meer) ziet de fiscus de schenking als niet gedaan en moet alsnog erfbelasting betaald worden over het geschonken bedrag. De fiscus beschouwt de schenking dan als niet gedaan. Betekent dat dat de oorspronkelijk betaalde schenkbelasting dan wordt terugbetaald of verrekend. Of is dan én schenkbelasting (die eerder is betaald) én erfbelasting verschuldigd? De schenking blijft bestaan. De schenking wordt echter belast door artikel 10 van de Successiewet 1956.  Volgens artikel 7 Successiewet 1956 mag hetgeen is opgeofferd door de schenker hierop in mindering worden gebracht. Het is mij niet bekend of de schenkbelasting gezien wordt als opoffering in de zin van dit artikel. Ik meen van wel aangezien je anders dubbel belast wordt.