Herroepen schenking op papier

Herroepen schenking op papier

“Mijn ouders hebben in 2001-2003 jaarlijks een schenking op papier gedaan van € 4.000,- per jaar. Deze schenkingen op papier zijn notarieel vastgelegd. De eerste paar jaar hebben zij jaarlijkse de rente betaald maar al snel zijn zij hiermee gestopt. Recent ben ik erachter gekomen dat de schenkingen op mijn naam staan en dat ik hierover box III heffing (vermogensbelasting) verschuldigd ben.  In overleg met mijn ouders, willen wij graag de schenking herroepen, echter hebben zij geen herroepingsrecht in de akten opgenomen. Is het mogelijk de schenkingen alsnog te herroepen?  Ik was minderjarig toen deze schenkingen gedaan werden. Kan ik ze alsnog weigeren? Een alternatief is het kwijtschelden van de vordering. Kan dit onderhands afgesproken en getekend worden? Of moet dit notarieel worden vastgelegd?”

Fiscale gevolgen inkomstenbelasting voor de schenker(s)?

Als je een bedrag op papier hebt geschonken dan heb je daardoor een schuld aan de begiftigde (ontvanger). Deze schuld mag je in box III aftrekken van jouw bezittingen in de aangifte inkomstenbelasting. Door het aftrekken van de schuld worden jouw bezittingen (vermogen) in box 3 verlaagd. Je betaalt dan minder of geen belasting over jouw vermogen.  Van het totaal aan schulden in box 3 mag je de eerste € 3.000 per persoon (2016) niet aftrekken. Fiscale partners moeten het hiervoor genoemde bedrag verdubbelen (€ 6.000).

Fiscale gevolgen voor de begiftigde?

Omdat je een schenking op papier hebt ontvangen, heb je een vordering op de schenker. Deze vordering moet je optellen bij jouw bezittingen in box 3. Is jouw totale vermogen (bezittingen minus schulden) in box 3 hoger dan het heffingsvrij vermogen (€ 24.437 en fiscaal partners € 48.874 (2016)) ? Dan heb je een voordeel uit sparen en beleggen. Hierover moet je inkomstenbelasting betalen. Het is dus van belang om bij een schenking op papier te kijken naar de gevolgen voor de inkomstenbelasting. Als de ouders onder het heffingsvrije vermogen en de kinderen erboven dan ga je onbelast vermogen in belast vermogen omzetten. Aangezien de inkomstenbelasting een jaarlijkse heffing is heb je binnen circa 8 jaar de besparing erfbelasting teniet gedaan (uitgaande van 10% besparing).

Herroepen schenking op papier

Sinds 2003 is het mogelijk om schenkingen te herroepen. Partijen moeten dit wel schriftelijk vastleggen. Partijen kunnen later alsnog afspreken dat een schenking herroepelijk gemaakt wordt. Echter in het bovengenoemde geval is het al op voorhand duidelijk dat de ouders gaan herroepen zodra de schenking herroepelijk is. In dat geval kan de Belastingdienst een schenking stellen de andere kant op.

Minderjarige begiftigde

Als aan de schenking aan minderjarige kinderen lasten of voorwaarden zijn verbonden, is op grond van art. 1:345 BW lid 1 sub c machtiging van de kantonrechter nodig. Er wordt in de literatuur wisselend gedacht of er voor de schenking op papier een machtiging nodig is om namens de minderjarige te aanvaarden. Indien dit het geval is dan kom je echter in mijn optiek niet toe aan de vernietiging van de schenking op papier omdat er geen sprake is van een nadeel voor de minderjarige. Normaal gesproken kan de begiftigde met de rente de inkomstenbelasting voldoen. Je kan de schenking dus niet meer weigeren.

Slot

Het lijkt er inderdaad op dat kwijtschelden van de vordering die ontstaan is door de schenking op papier de beste optie is. Dit hoeft niet via een notaris vastgelegd te worden. Doordat je ouders geen rente meer voldaan hebben, vormt de schenking op papier geen aftrekpost meer voor de verschuldigde erfbelasting. Het is voor je ouders mogelijk om de schenking te “repareren”. Zij moeten dan een samengestelde rente (rente op rente) over de periode die zij gemist hebben aan jou vergoeden. Een alternatief is de vordering 180 dagen voor overlijden aflossen.

Lees meer over: Goed om te weten over schenken op papier

 

Wil je schenken op papier? En geen zin in hoge kosten? Vraag dan je schenkingsovereenkomst online aan via VanDeNotaris.nl. Je regelt online wat er in je schenkingsakte komt en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het online aanvraagformulier voor een schenking op papier: aanvraagformulier schenken op papier online. De kosten voor een schenkingsovereenkomst? Je hebt al een schenking vanaf € 275,- inclusief btw recherches en inschrijving in het centraal testamenten testamenten register (CTR).