Hoe bepalen wij de overwaarde van het huis na scheiding?

Hoe bepalen wij de overwaarde van het huis na scheiding?

Overwaarde huis na scheiding bepalen? De verdeling houdt in dat degene die enig eigenaar wordt van de woning, de uittredende eigenaar de helft van de overwaarde moet uitbetalen. Het is daarom van belang om te weten wat de actuele waarde van uw woning is en wat de hoogte is van de hypothecaire geldlening. De hoogte van de hypotheek kan je bij de hypotheekbank opvragen. Voor het vaststellen van de waarde van de woning kan je een taxatierapport laten opstellen. Ook is het mogelijk de waarde van de woning in onderling overleg vast te stellen of te kiezen voor de WOZ-waarde. Waarde opvragen kan via: WOZ-waardeloket>>. Nadeel hiervan is dat achteraf een van beiden dan kan stellen dat die waarde onjuist is. Bedacht moet worden dat de WOZ waarde wordt gewaardeerd naar een waardepeildatum die een jaar voor aanvang van het belastingjaar ligt. Voor belastingjaar 2017 wordt gebruik gemaakt van waardepeildatum 1 januari 2016.  In bepaalde gevallen willen partijen geen overbedeling constateren. In dat geval stellen zij de waarde vast op de waarde van de hypotheekschuld en eventuele polissen. Bedacht moet worden dat de bank niet gelukkig is met een lagere waarde voor hun verhaalobject en dus kan verzoeken om een extra aflossing.