Hoe kan ik definitief aanvaarden na een beneficiaire aanvaarding?

Hoe kan ik definitief aanvaarden na een beneficiaire aanvaarding?

De familie heeft de erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. Nu blijkt een positief saldo. Is het voldoende als de familie akkoord gaat met de aangifte erfbelasting? Na een beneficiaire aanvaarding dragen de erfgenamen gezamenlijk zorg voor de vereffening van de nalatenschap. Wanneer de nalatenschap volledig in beeld is gebracht, kunnen de erfgenamen de schuldeisers voldoen. Blijft er nog wat over dan mogen de erfgenamen dat verdelen conform hun erfdeel (4:220 BW). Als de erfgenamen de nalatenschap verdeeld hebben, is deze afgewikkeld. Er is geen definitieve aanvaarding noodzakelijk.