Hoe eindigt een samenlevingscontract?

Hoe eindigt een samenlevingscontract?

In je samenlevingsovereenkomst staat vermeld hoe het contract eindigt. Bijvoorbeeld door een huwelijk of overlijden. Daarnaast zijn er een aantal bewijsvermoedens opgenomen om aan te tonen dat de samenwoning verbroken is zoals: de samenleving van partijen wordt vermoed te zijn geëindigd in onder meer de navolgende gevallen: niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan, een schriftelijke beëindigingsovereenkomst, een aangetekend schrijven aan de ander met een opzegging ,partijen staan in de gemeentelijke basisadministratie niet langer op hetzelfde adres ingeschreven. Bij het beëindigen van de samenwoning moet je, je houden aan de afspraken die in het samenlevingscontract zijn vastgelegd met betrekking tot het uit elkaar gaan.