Hoe kan ik een schenking op papier herroepen?

Hoe kan ik een schenking op papier herroepen?

Via notariële akten heb ik jaarlijks aan een aantal kinderen de maximale schenkingsvrijstelling geschonken en direct weer teruggeleend. 6% rente wordt jaarlijks betaald. Alles met recht om te herroepen. VRAAG Als ik nu zo’n schenking wil herroepen, via welke akte / document gaat dat dan? ANTWOORD: Een herroepelijke schenking is een schenking onder ontbindende voorwaarde. Het herroepen van de schenking heeft geen terugwerkende kracht. De rente hoeft dus niet terugbetaald te worden. Eventueel betaalde schenkbelasting mag (deels) teruggevraagd worden. Als de schenkingsakte geen nadere bepaling bevat over de wijze van herroepen dus slechts de melding dat de schenking herroepelijk is, kan herroeping door het sturen van een brief aan de begiftigde met een kennisgeving van de herroeping (7:177 lid 2 BW).