Hoe kan ik een legaat aanvaarden of verwerpen?

Hoe kan ik een legaat aanvaarden of verwerpen?

Een legaat is een vorderingsrecht toegekend door een overledene in zijn of haar testament. In de wet staat dat je een legaat krijgt zonder aanvaarding noodzakelijk is (4:201 BW). Je houdt wel de bevoegdheid om een legaat te verwerpen zolang je deze niet expliciet hebt aanvaardt. Het is mogelijk om een legataris een termijn te stellen waarbinnen hij dient te verwerpen. Laat de legataris de termijn verlopen dan verliest hij zijn/haar recht om te kunnen verwerpen. Als je een legaat wil verwerpen dan is het aan te raden dat schriftelijk aan de erfgenamen/executeur te laten weten. De wet schrijft voor dat dit op ondubbelzinnige wijze moet gebeuren.