Hoe maak ik een levenstestament en wie kan dit inzien?

Je kan via deze website een notarieel levenstestament samenstellen en aanvragen. Vastleggen in een notariële akte heeft meerwaarde vanwege de bewijskracht van een notariële akte. De notaris geeft je advies over de mogelijkheden in jouw situatie en controleert of je in staat bent je eigen wil te bepalen en deze te uiten. Door deze controle is het levenstestament een betrouwbaard stuk voor banken, artsen en notarissen. Zo staat achteraf vast dat je geestelijk in staat was te bepalen zoals je dat hebt vastgelegd. Bij twijfel vraagt de notaris advies bij een onafhankelijk arts. Wij bewaren de notariële akte in de kluis. Je ontvangt een afschrift en bepaalt wie er verder een afschrift mogen ontvangen. Op die manier weten ook anderen van jouw wensen af. De bank vindt het prettig als je laat weten dat je een levenstestament hebt gemaakt en vraagt in een aantal gevallen alsnog een machtiging voor jou vertrouwenspersoon. Door dit vooraf te regelen voorkom je later  problemen. Geldigheid levenstestament Heb je eenmaal bij de notaris een levenstestament laten maken dan blijft deze geldig, tenzij je daar andere voorwaarden aan hebt verbonden. Via de notaris kan je, je levenstestament altijd laten aanpassen. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te toetsen of jelevenstestament nog past bij je huidige wensen en situatie. Wij adviseren je graag over eventuele aanpassingen. Centraal Levenstestamentenregister De notaris kan je levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag, kan achterhalen of je een levenstestament hebt opgesteld. Bij het CLTR kan je navragen of iemand een levenstestament heeft gemaakt. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. In dit register staat alleen of er een levenstestament is gemaakt. Er staat dus niet in wat de inhoud is van het levenstestament.