Hoe voorkom ik misbruik van mijn levenstestament of volmacht?

Om te voorkomen dat je gevolmachtigde misbruik maakt van zijn of haar bevoegdheden, kun je u een aantal bepalingen in het levenstestament of volmacht opnemen.

– Je kan twee of meer personen samen een volmacht geven. Zij kunnen dan dus alleen gezamenlijk van de volmacht gebruikmaken. Dit verkleint het risico op onregelmatigheden.

-Je kan de volmacht beperken tot bepaalde handelingen of een toezichthouder benoemen die toezicht houdt op de uitvoering door de gevolmachtigde(n). Dit kan de notaris voor je doen.

– Je kan in het levenstestament opnemen dat de volmacht pas werkt vanaf het moment een arts verklaart dat je niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. De volmacht werkt pas als er een medische verklaring is. Daarnaast kun je een zorgvuldige formulering opnemen voor het doen van schenkingen. Naast de volmacht kan je ook praktisch te werk gaan. Denk bijvoorbeeld aan een aparte huishoudrekening naast uw eigen bankrekening. Naar deze huishoudrekening wordt maandelijks een bepaald bedrag overgemaakt, dat bijvoorbeeld door de mantelzorger gebruikt kan worden voor de boodschappen. Een hoger bedrag opnemen, is niet mogelijk. Lees hier tips bij het opstellen van een levenstestament>>>