Hoe zit het met de rente bij een schenking op papier?

Hoe zit het met de rente bij een schenking op papier?

Wij hebben in 2014 een schenking op papier voor onze moeder opgetuigd via de notaris. (1) De 6% rente die onze moeder moet betalen aan een ieder van ons, is deze cumulatief? (2.) Moet moeder ons dan elk jaar 6% over de tot een x moment opgebouwde schuld aan haar kinderen moeten betalen? Als dat zo is, dan heeft onze moeder dus te weinig rente betaald. (3) Kan zij die rentebetaling nog inhalen? (4) Kunnen wij deze rentebetaling terugschenken? 

Is de rente cumulatief?

Nee, de jaarlijkse rente is niet cumulatief. Je moet jaarlijks 6% rente per jaar betalen. Er is geen sprake van rente over rente als je jaarlijks netjes betaalt.

Moet er ieder jaar 6% voldaan worden?

Ja, vanaf het moment van schenken tot het moment dat de schenking opeisbaar is dient er jaarlijks 6% rente voldaan te worden. Als deze rente niet wordt voldaan dan worden de schulden die ontstaan zijn door de schenking op papier belast met erfbelasting. Met andere woorden is de constructie voor niets geweest. Leg de rentebetalingen schriftelijk vast. Bewaar ook je berekening van de samengestelde rente.

Kan je de gemiste rentebetalingen nog inhalen?

Ja, dat is mogelijk volgens de staatssecretaris. Van belang is dat de schenker geen genot heeft gehad over de schulden. Door de gemiste rentebetalingen met een samengestelde van 6% te vergoeden eindigt het genot van de schenker. Zie hiervoor het besluit>>> . Alternatief is om de schulden af te lossen binnen 180 dagen voor het overlijden.

Kunnen wij deze rentebetaling terugschenken?

Ja, dat is mogelijk. Je mag je ouders jaarlijks belastingvrij een bedrag van € 2.129,- (2017) schenken. Je ouders worden fiscaal als een gezien. Je mag dus maar een keer de vrijstelling hanteren. Je kan de schenker dus helpen met de jaarlijkse rentebetaling door het belasting vrijgestelde bedrag te schenken. Let op dit bedrag mag je niet verrekenen.