Huwelijkse voorwaarden ‘vergeten’ op te maken

Huwelijkse voorwaarden ‘vergeten’ op te maken

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen terwijl dat niet de bedoeling was dan kan je staande huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen. Je moet hierbij de huwelijksgoederen gemeenschap verdelen. Normaal gesproken moet dat 50%/50%. Ga je anders verdelen dan levert dat een schenking op. Er is echter geen sprake van een schenking als binnen drie jaar na huwelijksdatum alsnog huwelijkse voorwaarden opgesteld worden en er sprake was van een misverstand. Jij en je partner moeten bij de belastinginspecteur aannemelijk maken dat jullie op grond van een misverstand voorafgaand aan het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. De wetgever komt je tegemoet: Als binnen drie jaar na het sluiten van het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt en op dat moment geen sprake is van duurzaam gescheiden leven of echtscheiding, wordt een misverstand verondersteld.