informele vereniging oprichten

informele vereniging oprichten

Een informele vereniging ontstaat heel snel. Een mondelinge afspraak is al voldoende. Een formele vereniging moet via een notaris opgericht worden. Een informele vereniging heeft geen volledige rechtsbevoegdheid. Zo kan deze vereniging geen erfgenaam zijn of een pand aankopen. Een studentenclub die wel aan de vereisten van een vereniging voldoet maar niet bij notariële akte is opgericht kan dus geen sociëteit in eigendom krijgen. Een ander belangrijk verschil betreft de aansprakelijkheid: de bestuurders van een informele vereniging zijn in beginsel naast de vereniging aansprakelijk voor schulden van de vereniging die tijdens hun bestuursperiode opeisbaar worden. De aansprakelijkheid van deze bestuurders kan worden beperkt indien de informele vereniging wordt ingeschreven bij van de Kamer van Koophandel.