Is een bestuurslid met een BKR registratie een gevaar voor de ANBI-status?

Wij willen graag een ANBI oprichten. Een beoogd bestuurslid heeft een BKR registratie vanuit het verleden. Vormt dit een gevaar voor de ANBI-status van de stichting. Antwoord: Nee, dit vormt geen gevaar voor de ANBI-status. U doelt op de integriteitseisen. Een ANBI-beschikking wordt geweigerd als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon, onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld in de afgelopen vier jaar. Vanaf 1-1-2014 is de integriteitstoets uitgebreid met de situatie waarin sprake is van het opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht door een bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de instelling. Een ANBI kan zich distantiëren van voornoemd persoon om te voorkomen dat een ANBI-status wordt ingetrokken. Een BKR registratie vormt dus geen gevaar voor de ANBI-status.