Is een levenstestament een oplossing bij het maken van schulden?

Is een levenstestament een oplossing bij het maken van schulden?

Nee, een levenstestament biedt de betrokkene geen bescherming tegen zichzelf. Gaat de betrokkene geld verkwisten of maakt deze problematische schulden dan biedt een bewind via de rechtbank uitkomst. Door het bewind komt er een klem op het onder bewind gestelde vermogen. De onder bewind gestelde kan niet zelfstandig over dat vermogen beschikken.