Is een ontheffingsverzoek verplicht na een automatische beneficiaire aanvaarding minderjarige?

Is een ontheffingsverzoek verplicht na een automatische beneficiaire aanvaarding minderjarige?

Ben je verplicht om ontheffing van de vereffening (4:202 BW) aan te vragen als er sprake is van een beneficiaire aanvaarding door een minderjarige bij een nalatenschap met een positief saldo? Het aanvragen van ontheffing is niet zinvol en zorgt ervoor dat je griffierechten verschuldigd bent. Als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige ben je bij een lichte vereffening verplicht om een boedelbeschrijving op te maken. Dit moet je ook doen bij een verzoek tot ontheffing van de vereffening en daar moet je aantonen dat de nalatenschap positief is. Als alle schuldeisers voldaan kunnen worden is de vereffeningsprocedure ten einde. Het is dus eenvoudiger om de procedure te doorlopen dan kosten te maken voor een ontheffingsverzoek.