Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig? Nee, een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Bij kleine bedragen eisen sommige banken geen verklaring. Het is verstandig hierover contact op te nemen met de bank. Sinds januari 2012 verlangen banken geen verklaring van erfrecht meer als: Er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Er geen testament is. En er niet meer dan € 100.000 op de rekening staat.